The Burnavon

Switch to
Full Site

Maoiniú / Funding

Fáiltítear roimh iarratais ar son Sparánacht Theanga Réigiúnda ó:
– Iarratasóirí atá ina gcónaí i gceantar Lár Uladh a chuideodh leo freastal ar chúrsaí le feabhas a chur ar a scileanna teanga.

– Grupaí Pobail ar mhaith leo imeacht Gaeilge a reáchtáil don tréimhse Aibreán 2018 – Márta 2019. Samplaí d’imeacht Gaeilge ná ranganna, dianchursaí, srl.

Chomh maith leis seo, ba mhaith le Comhairle Ceantair Lár Uladh teagascóirí / éascaitheoirí Gaeilge le saineolas agus oilteacht faoi leith a mhealladh chun dul i mbun réimse tograí ocáideacha pobail. Más mian leat dul faoi mheasúnú chun cúrsaí ocáideacha Gaeilge agus / nó ceardlanna / ranganna i nGaeilge a sholáthar, cuir brú ar an nasc seo a leanas chun foirm iarratais a íoslódáil.

http://www.midulstercouncil.org/funding

Is é an Aoine 11ú Bealtaine 2018 an spriocdáta do na hiarratais seo uilig.

Applications for the Regional Minority Languages Bursary Grants are welcome from:
– Residents of Mid Ulster District Council who are attending a Gaeltacht course to improve their language skills.

– Community Groups who would like to organise an Irish Language activity during the year April 2018 – March 2019. Examples of an Irish Language activity would be classes, intensive courses etc.
Additionally, the Council seeks to engage Irish Language tutors / facilitators for a range of occasional community language projects. If you would like to be considered to deliver occasional Irish Language courses and /or workshops / classes through the medium of Irish, click on the following link to download an application form.

http://www.midulstercouncil.org/funding

Friday 11th May is the deadline for all applications.

Ranganna Gaeilge

Tá an samhradh ag druidim linn agus mar sin de, beidh deireadh leis na ranganna Gaeilge sa cheantar gan mhoill. Beidh na ranganna ag tosú arís i mí Mheán an Fómhair. Más maith leat freastail ar ranganna i do cheantar áitiúla, coinnigh súil ar shuíomh idirlíon na Comhairle agus ar leathanach Facebook s’againn fá choinne clarú. Nascanna thíos.

http://www.midulstercouncil.org/Services/Irish-Language
https://www.facebook.com/gaeilgelaruladh/

Summer is nearly here and that means that the Irish Language classes in the area will be finishing up soon. The classes will start again in September. If you would like to attend an Irish class in your local area, keep an eye on the Council’s website and on our Facebook page for details of registration. Links below.

http://www.midulstercouncil.org/Services/Irish-Language
https://www.facebook.com/gaeilgelaruladh/

Cór Lár Uladh

Beidh séisiún deiridh de chuid Chór Lár Uladh ar an 24ú Bealtaine. Beidh sé seo suite sa Bhocsa Cearnógach i dTeach Ranfurly, Dún Geanainn ag a sé a chlog.

The final session of Cór Lár Uladh, our youth choir who sing through the medium of Irish, held on the 24th May. This will be held in the Square Box in Ranfurly House, Dungannon at 6pm.

 

Events Calendar

 1. Sunday
 2. Monday
 3. Tuesday
 4. Wednesday
 5. Thursday
 6. Friday
 7. Saturday
  1.  
  2.  
  3.  
  4. 1
  5. 2
  6. 3
  7. 4
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
  5. 9
  6. 10
  7. 11
  1. 12
  2. 13
  3. 14
  4. 15
  5. 16
  6. 17
  7. 18
  1. 19
  2. 20
  3. 21
  4. 22
  5. 23
  6. 24
  7. 25
  1. 26
  2. 27
  3. 28
  4. 29
  5. 30
  6. 31
  7.